Iran-Azad, Das Persische Kultur-Wissenschaft-Portal
تفريحي
توريسمزیست محیطی
 ... جامعه و
فرهنگ و کتاب
فلسفه و روانشناسي
سياست و اقتصادگفت و گوتماس با ماگزينش زبانراهنماي سايتصفحه نخست

آگهی در ابران آزاد

 آرشیو ایران آزاد

حمایت مالی

در باره ایران آزاد

 کتابفروشی ایران آزاد

مجلات اینترنتی

 نامه های رسیده
Info@Iran-Azad.de
Info@IranClick.de
جای آگهی شما در ایران آزاد خالی است
خرید کتاب از اینترنت
از طریق شرکتهای بزرگ اینترنتی کتاب
در هر مطلب و موضوعی که بخواهید
جای آگهی شما

 


Persisch lernen!SKL!

تقاضای پشتيبانی  مالی از ایران آزاد
ایران آزاد در طول ببش تر از 5 سال از فعاليت در اينترنت، تاکنون متکی بر کار داوطلبانه گردانندگان و همکاران خود بوده و هزينه اين فعاليت نيز از همين همکاری های داوطلبانه تامين شده است. متاسفانه ادامه انتشار ایران آزاد با اين شرايط دشوار شده است.اکنون برای ادامه فعاليت خود به حداقلی از تامين هزينه ها نيازمند هستيم که اميدواريم بخشی از آن از طريق دريافت آگهی و بخشی نيز از طريق ياری علاقمندان به ادامه انتشار اين سايت فراهم شود. برای پشتيانی از ما می توانيد کمک های مالی خود را به حساب زير واريز نمائيد

Kto. 1261404378
BLZ: 20050550
IBAN: DE08200505501261404378
BIC/Swift: HASPDEHHXXX
Jawad Waladan (iran-azad)
Hamburger Sparkasse
Hamburg - Germany

   شماره حساب
 شماره بانگ


نام دارنده حساب و بانگ

Info@iran-azad.de

Www.Ira-Azad.De
Www.IranClick.de
Redaktion@Iran-Azad.de
Tel.: 040 / 67 30 66 39
Mobil: 0171 / 5031720

 

 

 

 

 

 

 

 

ایران آزاد نشریه فرهنگی علمی سیاسی اینترنتی
iran azad ©2002-2006
هر گونه برداشت یا استفاده از مطالب تنها با ذکر نام ایران آزاد و نام نویسنده یا مترجم مجاز است

 

Freitag, der 31. März 2023

در خصوص حمايت از اقليت ها
در خصوص
اولويت و ضرورت مبارزات فرهنگي

،آزادي، برابري و جمهوري دمكراتيك
سخن درد و درد سخن
تقاضای پشتيبانی  مالی از ایران آزاد


Taschenbuch-Highlights bei buch.de

Preis-Hits bei thalia.de