تولدی دیگر ........

 

 

ایران آزاد .................................................... تولدی دیگر


سال هفتم- فصل نوین/ شماره یک. اول ماه می دوهزار و هشت

Www.Iran-Azad.Net.......... Www.Iran-Azad.De.......... Www.Iran-Azad.Net................. Freitag, der 31. März 2023
ایران آزاد، جواد ولدان. صابر
ایران آزاد قبل از ماه می 2008
آرشیو فصل نوین، از ماه می 2008
... در ادامه
سایت نخستین


لانه ای از برگ سرخ (گل) محمدی خواهم ساخت

در قلب تو، در روح تو، در مغز تو ای ویران

آشیانه ای از نرگس غنچه های گل شیرازت

در قلب پر تپش بابای کوهی ات

 من خواهم ساخت !

از سوته کورهای خودساخته با اندوهم

از آتش فروزان چشمان شعله ورم

می سوزم و می سوزانم، شعله می افروزم

آنگاه در سپیدهء دم بهاری شیرازت

در کوچه پس کوچه ها با بهار و نسترن و نارنج

هم با رهائی، هم ماهی و هم آزادی

تخم عشق می کارم در بطن زنان آبادی

آبادی و آبادی و آبادی !

همه در آشیانه ام حجره ای دارند،

از عراق و فلسطین و ... هم تا به یک یانکی

در آشیانهء پرنورم،

بی در و پنجره و پرده

در حجره های بزرگ وسعت قلبم

در کاروان وسعت عشقم بسان آب دریاها

تو بیوطن و آواره،

ایرانی، و افغانی و تو ...

تو فلسطینی بیچاره

هر یک حجره ای در این کاشانه

به ظرافت نرگس، به طراوت بهار شیرازه

به ابهت و پهنهء کتف های دهرت

خواهید داشت،

شما صاحبان جدید عاشق کاروانسرای آزادم !

بازگشت به ابتدا

 

 


بازگشت به ابتدا


تیتر مقالات
و نوشته های جواد ولدان (صابر) که بزودی در اینجا منتشر خواهد گردید:
خیزش پرشکوه پنجاه و هفت: پیروزی عظیم جهل بر نادانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بت می سازم بزرگ، بزرگ و سنگین،
که نه خود و نه دیگران بتوانند خرابش کنند
جواد ولدان. صابر

ایران آزاد نشریه فرهنگی علمی سیاسی اینترنتی
iran azad 2002-2008
هر گونه برداشت یا استفاده از مطالب تنها با ذکر نام ایران آزاد و نام نویسنده یا مترجم مجاز است
Info@Iran-Azad.net