تولدی دیگر ........

 

ایران آزاد .................................................... تولدی دیگر


سال هفتم- فصل نوین/ شماره هشت. بیست و پنجم ماه ژوئن دوهزار و هشت

Www.Iran-Azad.Net.... Www.Iran-Azad.De.... Www.Iran-Azad.Net................ Freitag, der 31. März 2023
in deutsch
deutsch
ایران آزاد، جواد ولدان. صابر
ایران آزاد قبل از ماه می 2008
آرشیو فصل نوین، از ماه می 2008
... در ادامه
سایت نخستین


یک سخنن کوتاه با مثلا روشنفکران و مبارزان غرب زده و وابستگان نوکر آمریکا

در این زمان ترساندن حکومت ارتجاعی ایران از خطر جنگ تنها و تنها نوکری آمریکا و غرب است. اولا که ارتجاع را از خطر جنگ ترساندن، با عرض معذرت همانند همان ترساند پیرزن از .... خر است. تانیا تمامی این روشنفکران مثلا مبارزی که حرف از خطر حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران می زنند همانهائی هستند که انتظار حکومت در ایران را می کشند.

در این برهه از زمان هیچگونه خطر نظامی ایران را تهدید نمی کند. اما خطرهای بسیار بزرگتر از حمله خارجی همواره ایران را تهدید می کرده و می کند. این خطرات یک حکومت فاسد رشوه خوار و یک مثلا اپوزیسیون روشنفکر است که سر و ته آن به آمریکا و هفتاد میلیون کمکهای مالی او وابسته است.

ادامه در اینجا

 

 

 

درد مشترک ما نگرش به نوک بینی، کوته نظری است.
جواد ولدان. صابر

 


ایران آزاد نشریه فرهنگی علمی سیاسی اینترنتی
iran azad 2002-2008
هر گونه برداشت یا استفاده از مطالب تنها با ذکر نام ایران آزاد و نام نویسنده یا مترجم مجاز است
Info@Iran-Azad.net