تولدی دیگر ........

 

ایران آزاد .................................................... تولدی دیگر


سال هفتم- فصل نوین/ شماره هفت. هجدهم ماه ژوئن دوهزار و هشت

Www.Iran-Azad.Net.... Www.Iran-Azad.De.... Www.Iran-Azad.Net................ Freitag, der 31. März 2023
in deutsch
deutsch
ایران آزاد، جواد ولدان. صابر
ایران آزاد قبل از ماه می 2008
آرشیو فصل نوین، از ماه می 2008
... در ادامه
سایت نخستین


از ماست که بر ماست
مسئول سايت ايران آزاد و مترجم کتاب فاکتور چهار
مهندس جواد ولدان . صابر

هشدار به تمامي نيروهاي مردمي بويژه روشنفكران خارج از كشور

قسمت دوم

گفت آن يار كزو گشت سر دار بلند
جرمش اين بود كه اسرار هويدا مي كرد!
آن كه چون غنچه دلش راز حقيقت بنهفت
ورق خاطر از اين نكته محشا مي كرد!

چكيده اي از قسمت اول اين مبحث (1)

در قسمت اول اين مبحث از خطرات موجود جنبش ايران و مشكلاتي كه مبارزات آزاديخواهانه ايران را تهديد ميكند و نيز از خطرات آتي و پتانسيل فرداي ايران گفتگو كرديم. گفتيم كه ”تاج و عمامه در ايران آينده اي ندارد.“

سعي كرديم كه بگوئيم از جانب روشنفكران وابسته و منحرف، انحصارطلبان و قدرت پرستان روشنفكر ماآب خطرات به مراتب بيشتري متوجه جمهوري آينده و آزاديها خواهد بود تا از جانب سلطنت طلبان پولدار و وطن فروش و رهبرشان رضا شاه مثلا دوم.

ادامه در اینجا

 

درد مشترک ما نگرش به نوک بینی، کوته نظری است.
جواد ولدان. صابر

 


ایران آزاد نشریه فرهنگی علمی سیاسی اینترنتی
iran azad 2002-2008
هر گونه برداشت یا استفاده از مطالب تنها با ذکر نام ایران آزاد و نام نویسنده یا مترجم مجاز است
Info@Iran-Azad.net