تولدی دیگر ........

 

ایران آزاد .................................................... تولدی دیگر


سال هفتم- فصل نوین/ شماره پنج. اول ماه ژوءن دوهزار و هشت

Www.Iran-Azad.Net.......... Www.Iran-Azad.De.......... Www.Iran-Azad.Net........... Freitag, der 31. März 2023
in deutsch
deutsch
ایران آزاد، جواد ولدان. صابر
ایران آزاد قبل از ماه می 2008
آرشیو فصل نوین، از ماه می 2008
... در ادامه
سایت نخستین


جواد ولدان (صابر)
شاهنامه به روایت من

قسمت دوم

به پشتش نظر کرد،خیل یلان
به رو هم چنین بود و هم ارغوان
به چپ بنگریست، شیرمردانش را
به راستش همی بود مردانش یل
ز رستم شنید و ز سهراب یل
ز اسفندیار و ز بازوی یل
ز غوغای رزمش بر افروخت دم
به چشمانش بود آذرخش پلنگ
به قلب اندرون جایگاه وطن
خروش و خروش و خروشان دم
به دستش بداشت گرز آتشپرست
به دل آتش و غیر آتش نبود
همان عشق و آتش به مام وطن

ادامه در اینجا

 

درد مشترک ما نگرش به نوک بینی، کوته نظری است.
جواد ولدان. صابر

 


تیتر مقالات و نوشته های جواد ولدان (صابر) که بزودی در اینجا منتشر خواهد گردید:

درد مشترک، علاج گوناگون

دلم خوشه که نامم کبوتر حرمه

حلاج حافظ خیام مارکس برشت نیچه بهرنگی و لوکزامبورگ و گلسرخی و دانشیان ارواح منند

آلمانی روباه است، خر است، و بسیاری از آنها هم خرند و روباه، دقیقا به مثل ایرانی ها و به مانند تمام مردم و اهالی زمین

گران می خرم ارزان می فروشم

از دور صندلی تا میان صندلی ها

از آشیخ یحیا تا ولفگانگ
کاسهء داغتر از آش، دایهء مهربانتر از مادر

گر حکم شود که دزد گیرند، باید همگان به شهر گیرند

سر پیری و معرکه گیری !؟

خیزش پرشکوه پنجاه و هفت: پیروزی عظیم جهل بر نادانی

ایران آزاد نشریه فرهنگی علمی سیاسی اینترنتی
iran azad 2002-2008
هر گونه برداشت یا استفاده از مطالب تنها با ذکر نام ایران آزاد و نام نویسنده یا مترجم مجاز است
Info@Iran-Azad.net