تولدی دیگر ........

 

ایران آزاد .................................................... تولدی دیگر


سال هفتم- فصل نوین/ شماره چهار. بیست و هشتم ماه می دوهزار و هشت

Www.Iran-Azad.Net.......... Www.Iran-Azad.De.......... Www.Iran-Azad.Net............... Freitag, der 31. März 2023
in deutsch
deutsch
ایران آزاد، جواد ولدان. صابر
ایران آزاد قبل از ماه می 2008
آرشیو فصل نوین، از ماه می 2008
... در ادامه
سایت نخستین


جواد ولدان (صابر)
شاهنامه به روایت من

جهان پهلوان، جهان پهلوانان به رزم
که خورشید در فق نمایان شود
پریچهر و سودابه از تخت شاه
به زیر آمدند تا بپویند راه
به پیوند خود سر فرودوختند
شهنشاه به میدان جنگ در میان دوختند
سپاهی و رزمی که تا شاه دید
سرافکند و دیده به آن خاک زید
خروش جهان پهلوانان به افلاک شد

ادامه در اینجا

 

درد مشترک ما نگرش به نوک بینی، کوته نظری است.
جواد ولدان. صابر

 


تیتر مقالات و نوشته های جواد ولدان (صابر) که بزودی در اینجا منتشر خواهد گردید:

درد مشترک، علاج گوناگون

دلم خوشه که نامم کبوتر حرمه

حلاج حافظ خیام مارکس برشت نیچه بهرنگی و لوکزامبورگ و گلسرخی و دانشیان ارواح منند

آلمانی روباه است، خر است، و بسیاری از آنها هم خرند و روباه، دقیقا به مثل ایرانی ها و به مانند تمام مردم و اهالی زمین

گران می خرم ارزان می فروشم

از دور صندلی تا میان صندلی ها

از آشیخ یحیا تا ولفگانگ

ایران آزاد نشریه فرهنگی علمی سیاسی اینترنتی
iran azad 2002-2008
هر گونه برداشت یا استفاده از مطالب تنها با ذکر نام ایران آزاد و نام نویسنده یا مترجم مجاز است
Info@Iran-Azad.net