تولدی دیگر ........

 

ایران آزاد .................................................... تولدی دیگر


سال هفتم- فصل نوین/ شماره سه. بیست و یکم ماه می. روز تولد من

Www.Iran-Azad.Net.......... Www.Iran-Azad.De.......... Www.Iran-Azad.Net.......... ....... Freitag, der 31. März 2023
ایران آزاد، جواد ولدان. صابر
ایران آزاد قبل از ماه می 2008
آرشیو فصل نوین، از ماه می 2008
... در ادامه
سایت نخستین


جواد ولدان (صابر)

قابها

من از قاب عکس و قاب عکسها بيزارم.
نه تنها از قاب عکس، بلکه از چهارچوب و چهارچوبه ها بیزارم.
من از این چهارگوشها، از این چهارچوبها بیزارم. 
من در این چهارگوشها، در این چهارچوبه های تنگ و تاریک نمی گنجم.نه که نمی گنجم، نه که نمی توانم که بگنجم،
نه می خواهم که بگنجم.

می شکنم، نابود می کنم، پوزخند می زنم.
پوزخند می زنم من به این بندها،
به این قید و قید و قید و قید و بندها .
می خندم، دهن کجی می کنم به این قاب و بند و چهارچوبه ها.
نه در چهارچوبه ها، نه در زندان تعارف
نه در چهارچوبه ها، نه در زندان شرم و ادب
نه درچهارچوبه ها، نه در زندان عرف و عادت و خرافات
نه در پیوستگی، نه در روزمره گی ها، نه در سر بزیری

من زنده به آنم که بشکنم
من زنده به آنم که بشکنم، خراب کنم، دشمن بسازم.
من کران تا کران، گوش تا گوش دشمن دارم
من کران تا کران، گوش تا گوش دشمن می خواهم
من کران تا کران، گوش تا گوش دشمن می سازم

ادامه در اینجا

 


تیتر مقالات و نوشته های جواد ولدان (صابر) که بزودی در اینجا منتشر خواهد گردید:

حلاج حافظ خیام مارکس برشت نیچه بهرنگی و لوکزامبورگ و گلسرخی و دانشیان ارواح منند

آلمانی روباه است، خر است، و بسیاری از آنها هم خرند و روباه، دقیقا به مثل ایرانی ها و به مانند تمام مردم و اهالی زمین

گران می خرم ارزان می فروشم

از دور صندلی تا میان صندلی ها

از آشیخ یحیا تا ولفگانگ

کاسهء داغتر از آش، دایهء مهربانتر از مادر

گر حکم شود که دزد گیرند، باید همگان به شهر گیرند

سر پیری و معرکه گیری !؟

خیزش پرشکوه پنجاه و هفت: پیروزی عظیم جهل بر نادانی

 

اتحاد آری، نردبان ترقی این و آن شدن نه!
جواد ولدان. صابر

ایران آزاد نشریه فرهنگی علمی سیاسی اینترنتی
iran azad 2002-2008
هر گونه برداشت یا استفاده از مطالب تنها با ذکر نام ایران آزاد و نام نویسنده یا مترجم مجاز است
Info@Iran-Azad.net