تولدی دیگر ........

 

ایران آزاد .................................................... تولدی دیگر


سال هفتم- فصل نوین/ شماره دو. پانزدهم ماه می دوهزار و هشت

Www.Iran-Azad.Net.......... Www.Iran-Azad.De.......... Www.Iran-Azad.Net.......... ......... Freitag, der 31. März 2023
ایران آزاد، جواد ولدان. صابر
ایران آزاد قبل از ماه می 2008
آرشیو فصل نوین، از ماه می 2008
... در ادامه
سایت نخستین


به مناسبت فصل نوین
سه شعر از جواد ولدان. صابر


وای که از سایه شدم

بر در این خانه شدم

از دد و مست و آدمی

بی رمق و مار شدم

من که بدم تا چه شدم

تا که بر این خاک شدم

تا چه شود من که در این خاک شوم

تا که شود من که در این خاک شوم


ادامه در اینجا

 


تیتر مقالات و نوشته های جواد ولدان (صابر) که بزودی در اینجا منتشر خواهد گردید:

حلاج حافظ خیام مارکس برشت نیچه بهرنگی و لوکزامبورگ و گلسرخی و دانشیان ارواح منند

آلمانی روباه است، خر است، و بسیاری از آنها هم خرند و روباه، دقیقا به مثل ایرانی ها و به مانند تمام مردم و اهالی زمین

گران می خرم ارزان می فروشم

از دور صندلی تا میان صندلی ها

از آشیخ یحیا تا ولفگانگ

کاسهء داغتر از آش، دایهء مهربانتر از مادر

گر حکم شود که دزد گیرند، باید همگان به شهر گیرند

سر پیری و معرکه گیری !؟

خیزش پرشکوه پنجاه و هفت: پیروزی عظیم جهل بر نادانی


آنجا که کتاب را می سوزانند عاقبت هم انسان سوزانده می شود !
جواد ولدان. صابر

ایران آزاد نشریه فرهنگی علمی سیاسی اینترنتی
iran azad 2002-2008
هر گونه برداشت یا استفاده از مطالب تنها با ذکر نام ایران آزاد و نام نویسنده یا مترجم مجاز است
Info@Iran-Azad.net