تولدی دیگر ........

 

ایران آزاد .................................................... تولدی دیگر

سال هفتم- فصل نوین/ شمارهء سیزده. بیست و دوم سپتامبر دوهزار و هشت

Www.Iran-Azad.Net.... Www.Iran-Azad.De.... Www.Iran-Azad.Net................ Freitag, der 31. März 2023
in deutsch
deutsch
ایران آزاد، جواد ولدان. صابر
ایران آزاد قبل از ماه می 2008
آرشیو فصل نوین، از ماه می 2008
... در ادامه
سایت نخستین

 

توضیح نویسنده: مقاله زیر، یک برداشت شخصی که در گفتگو با بسیاری از صاحب نظران و روشنفکران دلسوز مورد تائید نیز قرار گرفته است، در سال دوهزار و چهار میلادی به درخواست سازمان گرین پیس آلمان و برای آنها نوشته شده است. به مناسبت حاد بودن این مشکل که در صدر مسائل روز ایران نیز قرار دارد، این نوشته را مجددا در اینجا می آوریم. نظرات شخصی خویش را می توانید برای ما بفرستید.

گزارشي براي سازمان جهاني ”گرين پيس“ شاخهء آلمان

تحليل و برآوردي شخصي بر برنامهء اتمي ايران

از مهندس جواد ولدان مترجم فارسي كتاب فاكتور چهار
و مسئول سايت علمي فرهنگي ايران آزاد

Www.Iran-Azad.De
Info@iran-azad.de


جنگ عراق را بايد بعنوان يك نقطهء عطف مهمٌي در سياستهاي خارجي ايران و نيز در تغيير افكار عمومي مردم ايران دانست.

ادامه در اینجاتابو شکنی، بت شکنی است!
سنت شکنی نه به خرافات، نه به ارتجاع و
نه به جاهلیت است!


جواد ولدان. صابر

 

کسی که الف می گوید، اجباری به گفتن ب ندارد. او می تواند پی ببرد که گفتن الف هم اشتباه بوده است.

برتولت برشت

ایران آزاد نشریه فرهنگی علمی سیاسی اینترنتی
iran azad 2002-2008
هر گونه برداشت یا استفاده از مطالب تنها با ذکر نام ایران آزاد و نام نویسنده یا مترجم مجاز است
Info@Iran-Azad.net