تولدی دیگر ........

 

ایران آزاد .................................................... تولدی دیگر

سال هفتم- فصل نوین/ شماره دوازده. هشتم ماه سپتامبر دوهزار و هشت

Www.Iran-Azad.Net.... Www.Iran-Azad.De.... Www.Iran-Azad.Net................ Freitag, der 31. März 2023
in deutsch
deutsch
ایران آزاد، جواد ولدان. صابر
ایران آزاد قبل از ماه می 2008
آرشیو فصل نوین، از ماه می 2008
... در ادامه
سایت نخستین

 

از ماست که بر ماست

هشدار به تمامي نيروهاي مردمي بويژه جوانان، زنان و روشنفكران خارج از كشور

قسمت يازدهم و دوازدهم


مرگ بر جامعه
و افكار متعفٌن مردسالاري
مرگ بر جامعه و افكار قرون وسطائي بزرگسالاري

مرگ بر انحصار طلبان خود بين در خارج و داخل كشور

چكيده اي از قسمت اول تا هشتم اين سلسله نوشتار(1)


در قسمت اول اين مبحث از خطرات موجود جنبش ايران و مشكلاتي كه مبارزات آزاديخواهانه ايران را تهديد ميكند و نيز از خطرات آتي و پتانسيل فرداي ايران گفتگو كرديم. گفتيم كه ”تاج و عمامه در ايران آينده اي ندارد.“


ادامه در اینجا

 

تابو شکنی، بت شکنی است!
سنت شکنی نه به خرافات، نه به ارتجاع و
نه به جاهلیت است!


جواد ولدان. صابر

 

درد مشترک ما نگرش به نوک بینی، کوته نظری است.

جواد ولدان. صابر

ایران آزاد نشریه فرهنگی علمی سیاسی اینترنتی
iran azad 2002-2008
هر گونه برداشت یا استفاده از مطالب تنها با ذکر نام ایران آزاد و نام نویسنده یا مترجم مجاز است
Info@Iran-Azad.net