تولدی دیگر ........

 

ایران آزاد .................................................... تولدی دیگر

سال هفم- فصل نوین/ شماره یازده. اول ماه سپتامبر دوهزار و هشت

Www.Iran-Azad.Net.... Www.Iran-Azad.De.... Www.Iran-Azad.Net................ Freitag, der 31. März 2023
in deutsch
deutsch
ایران آزاد، جواد ولدان. صابر
ایران آزاد قبل از ماه می 2008
آرشیو فصل نوین، از ماه می 2008
... در ادامه
سایت نخستین


از ماست که بر ماست
هشدار به تمامي نيروهاي مردمي بويژه جوانان، زنان و روشنفكران خارج از كشور
قسمت نهم و دهم

مرگ بر جامعه و افكار متعفٌن مردسالاري مرگ بر جامعه و افكار قرون وسطائي بزرگسالاري

خواب يلدا
شب كه مي آيد و مي كوبد پشت را،
به خودم مي گويم:
من همين فردا    
كاري خواهم كرد  كاري كارستان....
و به انبار كتان فقر كبريتي خواهم زد،
تا همه نارفيقان من و تو بگويند:
”فلاني سايه اش سنگينه            پولش از پارو بالا ميره....“
و در آن لحظه من مرد پيروزي خواهم بود
و همه مردم، با فداكاري يك بو تيمار،
كار و نان خود را در دريا مي ريزند
تا كه جشن شفق سرخ گلستان مرا
با زلال خون صادقشان
بر فراز شهر آذين بندند
و به دور نامم مشعل ها بفروزند

ادامه در اینجا

تابو شکنی، بت شکنی است!
سنت شکنی نه به خرافات، نه به ارتجاع و
نه به جاهلیت است!


جواد ولدان. صابر

 

درد مشترک ما نگرش به نوک بینی، کوته نظری است.

جواد ولدان. صابر

ایران آزاد نشریه فرهنگی علمی سیاسی اینترنتی
iran azad 2002-2008
هر گونه برداشت یا استفاده از مطالب تنها با ذکر نام ایران آزاد و نام نویسنده یا مترجم مجاز است
Info@Iran-Azad.net