تولدی دیگر ........

 

ایران آزاد .................................................... تولدی دیگر


سال هفتم- فصل نوین/ شماره ده. بیست و پنجم ماه اوت دوهزار و هشت

Www.Iran-Azad.Net.... Www.Iran-Azad.De.... Www.Iran-Azad.Net................ Freitag, der 31. März 2023
in deutsch
deutsch
ایران آزاد، جواد ولدان. صابر
ایران آزاد قبل از ماه می 2008
آرشیو فصل نوین، از ماه می 2008
... در ادامه
سایت نخستین


از ماست که بر ماست
هشدار به تمامي نيروهاي مردمي بويژه جوانان، زنان و روشنفكران خارج از كشور
قسمت هفتم و هشتم

مرگ بر جامعه و افكار متعفٌن مردسالاري مرگ بر جامعه و افكار قرون وسطائي بزرگسالاري

سلام بر ماهي سياه كوچولو،
سلام بر آنان كه در جبهه هاي گوناگون هنر، فرهنگ و علم بر خلاف امواج عظيم مغزهاي متعفٌن عصر حجري پيكار مي كنند!

سلام بر تو درٌندهء چهره و زيور سالوسگران،
سلام بر تو، هنرمند شجاع جنگنده كه بزرگترين سلاحت خلاقيٌت متعهٌد تو است،
سلام بر تو نويسنده رزمجو كه بزرگترين اسلحه ات چكامهء اي است كه جوهرش خون نويسندگان بزرگي چون گل سرخ ملت ايران خسرو گلسرخي، خونين قباي عزيز ما است،
سلام بر تو سخنران دليري كه زبان برٌاي تو به سان شمشيري بر پيكر تزوير فرود مي آيد،
سلام بر تو كه دستمزد هنر و فرهنگ و علمت زندان و شكنجه خفٌاشان شب پرست است،
سلام بر ارواح پاك احمد شاملو، هوشنگ گلشيري و ديگر رزمندگان چكامه به دست!
سلام بر تو كه در ميان جمعيت انبوه نيز همانند من احساس تنهائي مي كني!
دستتان را، من، برادر كوچك همرزم و هم قلم، مي بوسم!

ادامه در اینجا

درد مشترک ما نگرش به نوک بینی، کوته نظری است.
جواد ولدان. صابر

 


ایران آزاد نشریه فرهنگی علمی سیاسی اینترنتی
iran azad 2002-2008
هر گونه برداشت یا استفاده از مطالب تنها با ذکر نام ایران آزاد و نام نویسنده یا مترجم مجاز است
Info@Iran-Azad.net