تولدی دیگر ........

 

 

ایران آزاد .................................................... تولدی دیگر


سال هفتم- فصل نوین/ شماره یک. اول ماه می دوهزار و هشت

Www.Iran-Azad.Net.......... Www.Iran-Azad.De.......... Www.Iran-Azad.Net.......... ......... Freitag, der 31. März 2023
ایران آزاد، جواد ولدان. صابر
ایران آزاد قبل از ماه می 2008
آرشیو فصل نوین، از ماه می 2008
... در ادامه
سایت نخستین


به مناسبت فصل نوین
جواد ولدان. صابر

نبرد من
برای رهائی خودم، وطنم و هموطنم

ای رشید سرو خرامان باغ جهان نما

و ای رسیده به لب از پستی جهان به تو جان

ای که با تو غم جهان به حد نهایت رسد

ای که بی تو خورشید ز گرمی فتد

ای ماه و فلک فقط به فتوای وجود راسخت در گردش

ای بی تو همه کائنات در نوک سوزن

ای که با تو ستارگان در چشمک

ای که بی تو نیلگون آسمان تاریک

دل بزرگت به وسعت صحرا

آتش خشم و نفرتت به عمق دریاها

تا بگسلد زنجیره های ممتد اظلام

از آتش برق دیده های پر آتش

ادامه در اینجا

 


بعد از سکوتی ششماهه، با افق نوینی برای ایران-آزاد، زندگی و وطنمان ، و نیز نیروئی سرشارتر از همیشه، بار دیگر با هم به گفتگو نشینیم

از سنگ شب شکیبای سکوت در می گذرم
رهگذر دستم بگیر
با هم گذر کنیم
گوشت سپار
تا هم سخن شویم،
که سکوت ما را نبایست

چرا سکوت ششماهه
به اختصار بگویم به دلائلی چند- یکی بحرانهای زندگی، که از تجربیات فردی و شخصی و حوادث روزگار ناآرام سر برون می زند و عمدتا مستقیم و غیرمستقیم از یک جامعهء فاسد طبقاتی نشئت می گیرد. این معضلات که به ظاهر ممکن است شخصی و فردی به چشم آیند، در ریشه اما از اساس و بنیادهای استثماری، سیاستها و رویه های اخلاقی یک جامعه مصرفی فاسد آب می خورند. از جوامع صنعتی و جهانی شده که در جمع یک زمین بحران زده، یک محیط زیست بحران زده و یک اقتصاد جهانی زالو صفت را توصیف می کنند. مشت نمونهء خروار است ، بدین مفهوم که انسانهای مقیم اینگونه جوامع همانگونه اسیر استثمار و سیاست های طبقاتی می شوند که زادگاه و سرزمین های آنها.

تیتر مقالات و نوشته های جواد ولدان (صابر) که بزودی در اینجا منتشر خواهد گردید:

خیزش پرشکوه پنجاه و هفت: پیروزی عظیم جهل بر نادانی


بت می سازم بزرگ، بزرگ و سنگین،
که نه خود و نه دیگران بتوانند خرابش کنند
جواد ولدان. صابر

ایران آزاد نشریه فرهنگی علمی سیاسی اینترنتی
iran azad 2002-2008
هر گونه برداشت یا استفاده از مطالب تنها با ذکر نام ایران آزاد و نام نویسنده یا مترجم مجاز است
Info@Iran-Azad.net