تولدی دیگر ........

 

ایران آزاد .................................................... تولدی دیگر


سال هفتم- فصل نوین/ شماره دو. پانزدهم ماه می دوهزار و هشت

Www.Iran-Azad.Net.......... Www.Iran-Azad.De.......... Www.Iran-Azad.Net.......... ........ Dienstag, der 06. Juni 2023
ایران آزاد، جواد ولدان. صابر
ایران آزاد قبل از ماه می 2008
آرشیو فصل نوین، از ماه می 2008
سایت نخستین


در بارهء ایران آزاد و سردبیر سایت

به اختصار
زندگینامهء نویسنده، مترجم و سردبیر سایت اینترنتی ایران آزاد

ایران آزاد يك نشريه‌ء الكترونيكی است، نسخه چاپی ندارد و تنها در شبكه جهانی اينترنت قابل دسترس است. فعاليت ایران آزاد اساساً غيرانتفاعی است و همكاری با ایران آزاد نيز داوطلبانه و غيرانتفاعی می‌باشد.

ایران آزاد به هيچ حزب و گروهی وابسته نيست و تربيون هيچ حزب و گروه بخصوصی نيز به شمار نمی‌رود. خود ایران آزاد نيز حزب
، گروه و یا سازمان نيست. همكاران ایران آزاد در اوقات فراغت با استفاده از امكانات نشر الكترونيك در شبكه جهانی اينترنت، به فعاليت مطبوعاتی می‌پردازند.

به لحاظ مرامی و گرايش سياسی، گردانندگان ایران آزاد خود را طرفدار آزادی، حقوق بشر، دموكراسی واقعی و مردمسالاری، جمهوريخواهی و جدايی نهاد دين و قدرت می‌دانند. ما مخالف قهر و خشونت، و طرفدار روش‌های مسالمت‌آميز در سياست‌ورزی و ديگر فعاليت‌های اجتماعی هستيم. برای ما فعالیتهای فرهنگی و علمی در صدر اولویتها قرار دارد. ما هر گونه دخالت خارجی در امور کشور و مردم ایران را محکوم می کنیم. ما تمامی فعالیتها و گروههای به اصطلاح اپوزیسیون ایرانی، که با حمایت مالی آمریکا و امپریالیستهای دیگر قصد براندازی ارتجاع را دارند محکوم می کنیم. ما معتقدیم مشکلات ایران تنها به دست مردم ایران و آنهم ترجیحا به دست ایرانیان داخل کشور قابل حل می باشد. ما از برابری حقوق زن و مرد دفاع می کنیم و هر گونه تبیعضهای دیگر اعم از رنگ پوست، جنسیت، ملیت، مذهب، گرایش جنسی و غیره را در ایران و جهان محکوم می کنیم. ما به یک حکومت شورائی و حاکمیتی مبنی بر خودمختاری خلقهای ایران در چهارچوبهء ایرانی آزاد و مستقل ایمان داریم.

ادامه در اینجا

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


آنجا که کتاب را می سوزانند عاقبت هم انسان سوزانده می شود !

جواد ولدان. صابر

ایران آزاد نشریه فرهنگی علمی سیاسی اینترنتی
iran azad 2002-2008
هر گونه برداشت یا استفاده از مطالب تنها با ذکر نام ایران آزاد و نام نویسنده یا مترجم مجاز است
Info@Iran-Azad.net