تولدی دیگر ........

 

ایران آزاد .................................................... تولدی دیگر


سال هفتم- فصل نوین/ شماره دو. پانزدهم ماه می دوهزار و هشت

Www.Iran-Azad.Net.......... Www.Iran-Azad.De.......... Www.Iran-Azad.Net.......... ........ Dienstag, der 06. Juni 2023
ایران آزاد، جواد ولدان. صابر
ایران آزاد قبل از ماه می 2008
آرشیو فصل نوین، از ماه می 2008
سایت نخستین


ایران آزاد از فعاليت همه‌ء احزاب و گروه‌ها، نهادهای مدنی ، شخصيت‌ها، روشنفكران و نخبگان سياسی و فرهنگی در داخل و خارج كشور، به استثنای سلطنت طلبان و مرتجعین حاکم و همکاران آنان و آنان که دستشان به خون ملت ایران آغشته است، كه با ما در باورها و گرايش‌های عمومی فوق‌الذكر اشتراك نظر دارند، پشتيبانی می‌كند و می‌كوشد در حد توان و امكانات خود، فعاليت‌های آنها را از نظر اطلاع رسانی پوشش دهد.

در گزينش مطالب برای انتشار از معيارهای شناخته شده‌ء روزنامه‌نگاری پيروی می‌كنيم و از انتشار مطالب توهين‌آميز، شخصی ، غيرمستند و نادقيق و نيز مطالب ضعيف معذوريم. كوشش می‌كنيم از انتشار هيچ نوشته و مقاله‌ای كه واقعاً حرفی برای گفتن داشته باشد، دريغ نورزيم. ما انحصارطلب نیستیم و انحصارطلبان داخل و خارج کشور را محکوم به فنا می دانیم.

مطالب و مقالات ایران آزاد گرچه تا حدود زيادی در چهارچوب معيارهای گفته شده در بالا گزينش می‌شوند، با اين وجود، نظرات و مواضع مطرح در مقالات امضادار نظر ایران آزاد نيست و تنها بازتاب دهنده نظر نويسنده آن است.

ایران آزاد از انتشار مطالب و مقالات امضادار كه به ديگر نشريات (الكترونيك و غيرالكترونيك) نيز ارسال می‌گردند، معذور است. ما تنها مقالاتی را منتشر می‌كنيم كه فقط در اختيار ایران آزاد قرار می‌گيرد.

نقل مطالب اختصاصی ایران آزاد تنها به شرط ذكر منبع و نيز قيد نام نويسنده و يا مترجم بلااشكال است.

ایران آزاد با همكاری روزانه‌ء افراد زير تهيه و منتشر می‌شود
مهندس جواد ولدان.
صابر (مسئول) و پنج نفر از دوستان


نوبسندهء داستان، جواد ولدان موسوم به صابر، در چهل و هشت سال
پیش در شیراز چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدائی خویش را در این شهر سپری نمود و دیپلم دبیرستان را از دبیرستان هدف تهران گرفت. همواره با ظلم و ستم، با کجی روزگار در جنگ بوده است. او سرنوشت منحصر به فردی دارد. امواج متلاطم زندگی را تجربه کرده، اما از پای ننشسته است. به اعتقاد او حق گرفتنی است و نه دادنی. بر این اساس آرامشی در پیش نداشته است. زندگی متلاطم او ملال آور نیست. هر لحظه از لحظات دیگر بی خبری. هم در زمان شاه و هم در زمان زورگویان نعلین پوش مبارز بوده است. از زنان وطنش دفاع کرده و حمایت از حقوق زنان را به هنگام کودکی آموخته است. در آن هنگام که با ده دوازده سالگی با نواختن سیلی محکمی به چهرهء داماد بیشرم خانواده از حقوق و شرافت خانواده دفاع نمود. با دبیر بسیار معروف ادبیات دبیرستانهای شیراز، همکار افتخاری ساواک شیراز، آقای ستوده، پسر شیخ الاسلام ستوده، امام جمعهء فرمایشی دربار شاه کذا، در افتاد و صلاح پیشه نکرد. به هنگام و در بحبوحهء انقلاب مجسمه های ننگ را به زیر کشید و ساواک شیراز را به تسخیر در آورد. در زمان قبل از انقلاب و قبل از حکومت بازرگان با اخذ پذیرش دانشجوئی از دانشگاه آخن آلمان و پاس دانشجوئی از وزارت علوم تهران در تلاطم رفتن بود. اما به زودی ماندن و خدمت در یک «حکومت مردمی» را بر رفتن و تحصیل در یک کشور اروپائی ترجیح داد. در دانشگاه پذیرفته شده بود و اراده کرد که بماند، بماند تا خدمت کند، خدمت به وطن. بزودی یعنی دقیقا یکماه و نیم بعد از این انقلاب نیم بند «بارزگانی و جنرال هویزری» به جمع دانشجویان مترقی پیوست و از مخالفین سرسخت حکومت سالوسگران گردید. او از دانشجویان اخراجی است. از دانشجویانی که اخراج از دانشگاه را از انقلاب فرهنگی و کتاب سوزان حکومت کرکسها به ارمغان گرفت.

بعد از آن از ایران خارج گردید، از مرز پاکستان. نزدیک به دو ماه را در زیر آفتاب سوزان کراچی گذراند و عاقبت بطور غیرقانونی وارد آلمان شرقی گردید و در برلین غربی در سال 1984 متقاضی پناهندگی سیاسی شد.

او تحصیلات خود را در رشته های شیمی، شیمی آب و آنالیز هوا و زمین، زیست محیطی و مدیریت و تکنیک محیط زیست و بعد از آن در رشته کامپیوتر و طراحی سایت های اینترنتی به پایان رساند. مدتی در بازار یابی و دموسکوپی کار کرد. بعد از آن بعنوان شیمیدان در یکی از دانشگاههای شرق آلمان در تخصص اصلی خود مشغول به کار گردید. با جو و حال و هوای راسیستی و ضد خارجی شرق آلمان سر جنگ داشت و از همکاران خارجی و سیاهپوستان مظلوم دانشگاه دفاع نمود. با ریاست دانشگاه بارها به تقابل پرداخت و عاقبت بدین لحاظ نتوانست قرارداد موقت خویش را به یک قرارداد دائم کار مبدل سازد. در خانه نشست و به تحصیل سایت های اینترنتی پرداخت.

در سال دوهزار و یک، چند هفته قبل از یازده سپتامبر به تاسیس نخستین سایت اینترنتی خویش همت نمود. سایتی که آدرس آن به آلمانی به معنای «شما مرا به تهوع وا می دارید» می باشد. www.Ihrkotztmichan.de
این سایت در مبارزه با راسیستها، با جنگ افروزان و زورگویان جهانی تاسیس گردیده است. نام این سایت «بر علیه تبعیض، بر علیه زور و بر علیه جنگ» می باشد.

جواد ولدان یکسال پس از آن سایت و پرتال بزرگی را به سه زبان آلمانی، فارسی و انگلیسی بر پا نهاد که در فوروم قدیمی آن که تا دو سه ماه پیش نیز برقرار بود در حدود شانزده هزار مطالب گوناگون از طرف هشتصد تن از اعضای ایرانی و آلمانی این فوروم نوشته شده بود. نام این سایت ایران آزاد می باشد با آدرس
 www.Iran-Azad.de که در حال حاضر فعالانه در زمینه های علمی، فرهنگی و تبادل نظر میان انسانها و اما کمتر در زمینهء سیاسی اشتغال دارد. و این بدان لحاظ است که به زعم ولدان مسائل و مشکلات کنونی ایران ریشه های فرهنگی دارند. ما فقر فرهنگی داریم. با مبارزات سیاسی ممکن است بتوانید استبداد را به پائین بکشید، اما اگر ندانیم که چه می خواهیم، و این دانستنی ها بار کیفی نداشته باشند، باز مورد سوء استفاده سوداگران مرگ و مذهب، اینبار شاید در جامهء لیبرال دمکراتی و از این کثافتهای آلت دست آمریکا واقع خواهیم شد. چکمه را با نعلین جانشین کردیم و قاب عکس ها و بت ها را با یکدیگر عوض و بدل می کنیم. مبارزهء سیاسی، مبارزه ای که از عمق توده ها نشئت نگرفته باشد، به جز نردبان ترقی شدن برای این و آن چیزی ببار ندارد. آلت دست تبعیدیانی شدن که چون از غربت و بیگانه خسته شده اند، چشم به حکومت دوخته و حزب و اتحاد و منشور تشکیل می دهند، ثمری به جز پشیمانی ببار نخواهد داشت. تبعیدیان که به غیر مستقیم و مستقیم آلت دست سلطنت طلبان و سرمایه داران جهانی می شوند. تبعدیانی که در هامبورگ و شهرهای دیگر آلمان و اروپا به افتخار خود را فاحشهء سیاسی قلمداد می کنند.

ولدان معتقد است، تنها با مردم می توان یک حکومت آزاد و مردمی داشت، نه با تحصیلکردگان و روشنفکران. او به فکر حکومت نیست و برای وی محرز است که در حکومتهای آینده نیز، حداقل تا چند دههء آینده همچنین در اپوزیسیون باقی خواهد ماند. او به یاد استاد محترم تاریخ تئاتر و تاریخ هنری اروپا، نقاش، عکاس و هنرمند گرانقدر شیراز، دبیر دبیرستانهای شیراز، معلم خود، به یاد خاطرات آزادگی این مرد که صابر نام داشت، اسم هنری «صابر» را برای خود برگزید. به یاد ارزشها و معیارهای پاک و مردانگی که برای شاگردان خویش به ارمغان گذاشت، یاد و نامش همواره جاوید خواهد ماند.
جواد ولدان (صابر)  


از
کارهای علمی فرهنگی سیاسی مهندس جواد ولدان مسئول سایت ایران آزاد

فجايع و مشكلات جهاني زيست محيطي
 یک. معرفي كتاب ”فاكتور چهار“ و شناخت علمي مسائل عمدهء محيط زيست
دو. نقش استثمار جهاني در فجايع و مشكلات زيست محيطي
سه.نقش و مسئوليت فردي و جمعي ما بطور عام بعنوان يك زميني و بويژه
در نقش يك انسان جهان سومي
از مهندس جواد ولدان مترجم فارسي كتاب فاكتور چهار
و مسئول سايت علمي فرهنگي ايران آزاد
عده اي به بريدن شاخه هاي درختان مشغول بودند،
شاخه هائي را كه خود بر آنها نشسته بودند
و از اين تجربه فرياد مي كشيدند،
كه چگونه مي توان بهتر ارٌه كرد
آنان با ناله و شيون به اعماق سرنگون مي شدند
و كساني كه امٌا در حال ارٌه كردن آنان را به تماشا نشسته بودند
سرهاشان را تكان مي دادند
و خود به شدت به ارٌه كردن ادامه مي دادند.
ادامه در

گزارشي براي سازمان جهاني ”گرين پيس“ شاخهء آلمان
تحليل و برآورديشخصي بر برنامهء اتمي ايران
 
از مهندس جواد ولدان مترجم فارسي كتاب فاكتور چهار
و مسئول سايت علمي فرهنگي ايران آزاد
  جنگ عراق را بايد بعنوان يك نقطهء عطف مهمٌي در سياستهاي خارجي ايران و نيز در تغيير افكار عمومي مردم ايران دانست. قبل از شروع جنگ عراق در دو سال پيش يكي از روشنفكران و روزنامه نگاران ايراني بنام آقاي عبدي دست به نظرخواهي از افكار عمومي در ايران زد. در اين نظرخواهي او از مردم ايران سوال نموده بود، كه آيا مردم ايران خواهان بهبودي روابط ايران با
ادامه در

معرفي كتاب فاكتور چهار
از مهندس جواد ولدان مترجم فارسي كتاب فاكتور چهار
و مسئول سايت علمي فرهنگي ايران آزاد
 اين كتاب در سال 1995 توسط پروفسور ارنست اولريش فون وايتسزكر، برادرزاده رئيس جمهور اسبق آلمان و نمايندهء كنوني سوسيال دمكراتها در مجلس آلمان نوشته شده است. دو نويسنده ديگر كتاب عبارتند از آموري لاوينس و همسرش ل. هانتر لاوينس كه هر دو آمريكائي هستند و موسسين ”انستيتو كوهستانهاي راكي“ مي باشند. مترجم فارسي كتاب آقاي مهندس جواد ولدان متخصص محيط زيست و شيمي و مقيم آلمان مي باشد.
ادامه در

اظهار موجوديت
فوروم جهاني محيط زيست جهان سوم UKW3
(Umwelt-Kultur-Wissenschaftsforum 3)
 از مهندس جواد ولدان مترجم فارسي كتاب فاكتور چهار
و مسئول سايت علمي فرهنگي ايران آزاد

  هموطنان عزيز، هوشياران و فرهيختگان كشورهاي در حال رشد و جهان سوم،
  بدينوسيله فوروم علمي محيط زيست جهان سوم كه در سال 1997 در آلمان بوسيله مؤسس اين فوروم آقاي مهندس جواد ولدان و جمع اندكي از ياران تحصيلكرده در شهر كلن آلمان به تاسيس رسيده است، اعلان موجوديت عمومي مي نمايد.
ادامه در

ایران آزاد
Www.Ira-Azad.Net
Redaktion@Iran-Azad.de


بازگشت به ابتدا
 


بازگشت به ابتدا

آنجا که کتاب را می سوزانند عاقبت هم انسان سوزانده می شود !
جواد ولدان. صابر

ایران آزاد نشریه فرهنگی علمی سیاسی اینترنتی
iran azad 2002-2008
هر گونه برداشت یا استفاده از مطالب تنها با ذکر نام ایران آزاد و نام نویسنده یا مترجم مجاز است
Info@Iran-Azad.net